Werken met de meldcode voor
beroepskrachten oudermishandeling

Werkt mijn organisatie volgens de meldcode huiselijk geweld? Heb ik wel genoeg inzicht in de problematiek rondom ouderenmishandeling? Weet ik op welke signalen ik moet letten? En wat ik met deze signalen zou moeten doen? Durf ik met vertrouwen en in overleg met betrokkenen te handelen? Weet ik hoe ik zorgen met een cliënt en/of mantelzorgers helder en effectief kan bespreken, zodat er een samenwerkingsrelatie ontstaat?

Herkent u deze vragen bij uzelf en/of uw medewerkers?
Dan raden wij u aan om deze training te gaan volgen. U krijgt kennis en vaardigheden aangereikt om ouderenmishandeling effectief aan te pakken. Ook sluit de training aan op relevante, actuele ontwikkelingen binnen uw werkveld en regio.

Jnhoud van de training:
uit de stappen van de meldcode.
Stap 1 In kaart brengen van signalen
Stap 2 Collegiale consultatie en zonodig raadplegen Veilig Thuis (AMHK) of een deskundige op het gebied van letselduiding
Stap 3 Gesprek met client
Stap 4 Het wegen van de aard en ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling, bij twijfel raadplegen Veilig Thuis
Stap 5 Beslissen: zelf hulp organiseren of melden

Na het volgen van de training:
Heeft u kennis over de verschillende aspecten van ouderenmishandeling;
Heeft u inzicht in het vroegtijdig signaleren van zorgen en het inschatten van de ernst van de signalen;
Kent u uw taken en grenzen en kunt u verantwoordelijkheid nemen;
Bent u in staat om te werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van de branche of organisatie;
Kunt u samenwerken met interne en externe partners zoals Veilig Thuis;
Bent u in staat signalen en zorgen te bespreken met de cliënt.

Maatwerk
De training wordt zowel in-company als open aangeboden. Elke training wordt op maat samengesteld op basis van uw leervragen of de te behalen doelen van uw organisatie. In overleg worden inhoud en tijdsduur vastgesteld.
Wanneer u specifieke wensen heeft, kunt u contact met ons opnemen.

Kwaliteit
De training Werken met de meldcode ouderenmishandeling is ontwikkeld door de Trainersgroep Huiselijk Geweld. De training is geplaatst in de DANS en Databank Bij- en Nascholing Meldcode.
Na het volgen van de training kunt u een certificaat ontvangen.

De training wordt uitgevoerd voor maximaal 12 deelnemers per training. Zo krijgen alle deelnemers voldoende gelegenheid tot leren.


Prijzen:

In company
Volledige training: 3 modulen van 3 uur, incl. digitale  reader € 1800,00  excl. BTW,  max. 12 personen.
Afzonderlijke modulen van 3 uur,   incl. digitale reader  € 600,00 excl. BTW, max. 12 personen.
Optioneel: inhuren trainingsacteur in het 3e dagdeel communicatie. Kosten € 400,00 excl. BTW

Open inschrijving
3 dagdelen  € 230,00 pp excl. BTW,  incl. digitale reader,  minimaal 6 – maximaal 12 personen.

Locatie trainingen
De in-company training  wordt op een locatie  van de opdrachtgever gegeven.
Als de opdrachtgever geen (geschikte) locatie beschikbaar heeft, kan de trainer een ruimte regelen, inclusief lunches, koffie en thee, voor een meerprijs van  €1000,- tot € 1500,00. Prijs afhankelijk van de locatie.

De open training wordt gegeven  in Vlaardingen, op loopafstand van trein en/of openbaar vervoer.
 

Locatie trainingen:
De in-company training wordt op locatie van de opdrachtgever gegeven.
Als optie wordt geboden: trainingsruimte inclusief lunches, koffie en thee. tegen een meerprijs, door de trainer te regelen.

De open training wordt in Vlaardingen (bij Rotterdam) gegeven, op loopafstand van trein en/of openbaar vervoer.

 

klik hier voor de data van de open inschrijvingen
klik hier om direct aan te melden

Of neemt u contact met ons op:
 

Gerda Roos
www.roosmensenwerk.nl
tel: 06 24231020
mail: info@harten3.nl
Irene de Heer
www.ascencio.nl
tel. 06 30798751
mail: info@harten3.nl