Opfristraining communicatie

“Zorgen helder en effectief bespreken in het kader van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling”
Kijk bij het kopje ‘kosten met subsidie’ of uw organisatie in aanmerking komt voor subsidie deskundigheidsbevordering van de gemeente Rotterdam.

Datum
De nieuwe data volgen binnenkort.

Doelgroep
Aandachtsfunctionarissen, leidinggevenden, locatiemanagers, intern begeleiders en zorgcoördinatoren.
Vanuit uw functie wordt u betrokken bij zorgen over een kind door uw collega’s. Er wordt van u verwacht dat u met ouders in gesprek gaat hierover. U wilt zich nog beter toerusten: uw kennis en vaardigheden vergroten of weer eens opfrissen.

Doel
In staat zijn al in een vroeg stadium op een heldere en effectieve manier zorgen met ouders of verzorgers te bespreken.

Inhoud van de training (1 dagdeel, 3 uur):

  • Basis communicatie(v)aardigheden.
  • Ontdek wat u tegenhoudt bij het delen van zorgen en wat helpt om zorgen makkelijker bespreekbaar te maken.
  • Hoe kijkt u naar ouders en wat merken de ouders daarvan?
  • Hoe kunt u nog beter luisteren, vragen stellen, zorgen delen en evt. de ouders motiveren om ‘het’ anders te doen?
  • Oefenen met casuïstiek.

Deze training wordt afgesloten met een certificaat van de THG (Trainersgroep huiselijk geweld).

Kosten
€ 80,00 p.p.
Deze training is vrijgesteld van BTW.

Inschrijven
Stuur een mail naar irenedeheer@harten3.com onder vermelding van inschrijving training “Zorgen helder en effectief bespreken in het kader van de meldcode”. Inschrijven kan tot 1 mei 2017.
Minimaal 10, maximaal 12 deelnemers. Bij minimaal 10 deelnemers gaat de training door.

U wilt uw hele team trainen?
Deze training kunt u ook met uw hele team volgen. Wij bespreken graag met u wat de mogelijkheden zijn.