Werken met de meldcode voor
beroepskrachten (kindermishandeling)

De training voor beroepskrachten is speciaal voor organisaties die met kinderen, jongeren, gezinnen en verzorgers/ouders werken én de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling implementeren. De training vergroot competenties op het signaleren, handelen, samenwerken en communiceren, waardoor medewerkers bij een vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling effectief kunnen en durven handelen.

Inhoud van de training

Een training bestaat uit drie modulen: signaleren, handelen en communiceren met de ouder(s). Deze intensieve training laat uw medewerkers écht in beweging komen. De training bestaat uit drie modulen: signaleren, handelen en communiceren.

Module 1: signaleren Deze bijeenkomst richt zich op (vroeg)signalering bij zorgen rond kind en gezin. Deelnemers ontdekken wat huiselijk geweld en kindermishandeling is. Zij leren signalen te herkennen en zorgvuldig interpreteren. We laten ervaren wat de invloed is van eigen normen en waarden zichtbaar bij het beoordelen van opvoedingssituaties. Ook onderzoeken we (eigen) dilemma’s en twijfels die spelen tijdens het signaleringsproces.

 Module 2: handelen En als je je zorgen maakt, hoe handel je dan? De deelnemers worden getraind op de voor hen relevante stappen van de meldcode. Aan de orde komen onder meer de verplichte stappen, taken en verantwoordelijkheden, privacy en dossiervorming, SISA, de sociale kaart, het verschil tussen meldrecht en meldplicht, en de werkwijze van Veilig Thuis.

 Module 3: communiceren met de ouders Hier werken we aan het versterken van communicatievaardigheden. Hoe maak je contact, vergroten van jouw scherpzinnigheid in wat er bij de ander gebeurt. Met een acteur maken we de theorie heel praktisch en kun je oefenen met het effect van jouw communicatie. De training wordt afgestemd op de taken en het niveau van de beroepskrachten.

Prijzen:

In company
Training van 3 dagdelen van 3 uur, incl. digitale  reader € 1800,00,  max. 12 deelnemers.
In overleg af te nemen als afzonderlijke modulen van 3 uur, incl. digitale reader  € 600,00, max. 15 deelnemers.
Optioneel: inhuren trainingsacteur in het 3e dagdeel communicatie. Kosten € 400,00.
De training wordt gegeven op uw (of een door u georganiseerde) locatie.

In overleg met u maken we de training op maat, zodat we optimaal aansluiten bij uw organisatie en wensen. Een combinatie met e-learning module(n)  behoort tot de mogelijkheden.

Harten3 is CRKBO geregistreerd als opleidingsinstelling. De trainingen zijn vrijgesteld van BTW.

Gesubsidieerde training
Is uw organisatie gevestigd in Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Ridderkerk, Hoek van Holland, Pernis, Rozenburg of Rotterdam? Dan komt u voor deze training van 3 dagdelen in aanmerking voor subsidie van de Gemeente Rotterdam aanbieden. Met ingang van 2017 wordt een gedifferentieerde eigen bijdrage gehanteerd. Wij informeren u graag over wat dit voor u betekent en over de voorwaarden voor het in aanmerking komen van de subsidie. Bij de training leveren wij u een digitale reader aan. Minimaal 10 – maximaal 15 deelnemers.

Data open inschrijving alleen voor organisaties die in aanmerking komen voor de gesubsidieerde training:
Dagdeel 23 mei 2018 (ochtend )
Dagdeel 11 juni 2018 (ochtend en middag)

Uw eigen bijdrage voor 3 dagdelen bedraagt € 80,00 p.p.,  indien u in aanmerking komt voor subsidie van de centrumgemeente Rotterdam.

klik hier om direct aan te melden

Of neemt u contact met ons op:

Gerda Roos
tel 06 24231020
mail gerdaroos@harten3.com
Irene de Heer
tel. 06 30798751
mail irenedeheer@harten3.com