Ontspoorde mantelzorg en werken met de meldcode voor professionals

Training voor professionals die werken met en voor mantelzorgers.

Mantelzorgers bieden vrijwillig zorg en hulp aan naasten met een chronische ziekte of beperking.
Zij zorgen bijvoorbeeld voor hun dementerende moeder of ouder met een psychische aandoening, of voor hun vader met een beroerte, een kind met autisme of een partner met de ziekte van Parkinson, voor een vriend met psychische problematiek of een buur die door een ongeluk beperkt is.

Verleent de mantelzorger 3 uur per week zorg, dan kan dat veel voldoening geven. Bij langdurig en intensief zorgen voor een ander, komt heel wat kijken. Hoe liefdevol en goedbedoeld de intenties ook zijn, de zorg kan als belastend ervaren gaan worden. De mantelzorger kan de grenzen van goede zorg overschrijden, we noemen dat dan ontspoorde mantelzorg.

Als professional is het van belang dat u ontspoorde mantelzorg leert herkennen en zich bewust bent van uw eigen normen, waarden en grenzen. Handelen bij (vermoedens van) ontspoorde zorg is van groot belang om verdere ontsporing te voorkomen.

De Wet meldcode geeft aan welke stappen u als zorgprofessional dient te zetten bij vermoedens van ontspoorde mantelzorg. In deze training van 3 uur:

  • vergroten we in deze training uw kennis over ontspoorde mantelzorg
  • leert u hoe het komt een ieder van uit zijn eigen filters waarneemt en hoe dat het signaleren van ontspoorde zorg beïnvloedt
  • leert u welke stappen u volgens de wet Verbeterde Meldcode moet zetten bij (vermoedens van) huiselijk geweld.

In company
3 uur, incl. digitale  reader € 600,00  max. 12 personen.

 

Deze training is geaccrediteerd met 3 punten  voor: POH-GGZ, , V&V en zorgprofessionals, registerplein.
Accreditatie voor NVvPO is in aanvraag.

Werken met de meldcode voor
beroepskrachten oudermishandeling

Werkt mijn organisatie volgens de meldcode huiselijk geweld? Heb ik wel genoeg inzicht in de problematiek rondom ouderenmishandeling? Weet ik op welke signalen ik moet letten? En wat ik met deze signalen zou moeten doen? Durf ik met vertrouwen en in overleg met betrokkenen te handelen? Weet ik hoe ik zorgen met een cliënt en/of mantelzorgers helder en effectief kan bespreken, zodat er een samenwerkingsrelatie ontstaat?

Herkent u deze vragen bij uzelf en/of uw medewerkers?
Dan raden wij u aan om deze training te gaan volgen. U krijgt kennis en vaardigheden aangereikt om ouderenmishandeling effectief aan te pakken. Ook sluit de training aan op relevante, actuele ontwikkelingen binnen uw werkveld en regio.

Inhoud van de training:
uit de stappen van de meldcode.
Stap 1 In kaart brengen van signalen
Stap 2 Collegiale consultatie en zonodig raadplegen Veilig Thuis (AMHK) of een deskundige op het gebied van letselduiding
Stap 3 Gesprek met client
Stap 4 Het wegen van de aard en ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling, bij twijfel raadplegen Veilig Thuis
Stap 5 Beslissen: zelf hulp organiseren of melden

Na het volgen van de training:
Heeft u kennis over de verschillende aspecten van ouderenmishandeling;
Heeft u inzicht in het vroegtijdig signaleren van zorgen en het inschatten van de ernst van de signalen;
Kent u uw taken en grenzen en kunt u verantwoordelijkheid nemen;
Bent u in staat om te werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van de branche of organisatie;
Kunt u samenwerken met interne en externe partners zoals Veilig Thuis;
Bent u in staat signalen en zorgen te bespreken met de cliënt.

Maatwerk
De training wordt zowel in-company als open aangeboden. Elke training wordt op maat samengesteld op basis van uw leervragen of de te behalen doelen van uw organisatie. In overleg worden inhoud en tijdsduur vastgesteld.
Wanneer u specifieke wensen heeft, kunt u contact met ons opnemen.

Kwaliteit
De trainers van Harten3 zijn aangesloten bij de LVAK, Trainersgroep Huiselijk Geweld en Movisie (GIA)
De training wordt afgesloten met een certificaat.

De training wordt uitgevoerd voor maximaal 12 deelnemers per training. Zo krijgen alle deelnemers voldoende gelegenheid tot leren.

Prijzen:

In company
Volledige training: 3 modulen van 3 uur, incl. digitale  reader € 1800,00  excl. BTW,  max. 12 personen.
Afzonderlijke modulen van 3 uur,   incl. digitale reader  € 600,00 excl. BTW, max. 12 personen.
Optioneel: inhuren trainingsacteur in het 3e dagdeel communicatie. Kosten € 400,00 excl. BTW

Open inschrijving
3 dagdelen  € 230,00 pp excl. BTW,  incl. digitale reader,  minimaal 6 – maximaal 12 personen.

Locatie trainingen
De in-company training  wordt op een locatie  van de opdrachtgever gegeven.
De open training wordt gegeven  in Vlaardingen, op loopafstand van trein en/of openbaar vervoer.

Locatie trainingen:
De in-company training wordt op locatie van de opdrachtgever gegeven.
Als optie wordt geboden: trainingsruimte inclusief lunches, koffie en thee. tegen een meerprijs, door de trainer te regelen.

De open training wordt in Vlaardingen  gegeven, op loopafstand van trein en/of openbaar vervoer.

 

Neemt u voor (meer) informatie contact met ons op:

Gerda Roos
tel: 06 24231020
mail: info@harten3.nl
Irene de Heer
tel. 06 30798751
mail: info@harten3.nl