HARTEN 3

Wij zijn Harten3, een samenwerkingsverband tussen 3 trainers/coaches/adviseurs. Wij
zijn gecertificeerd door de LVAK, MOVISIE en de Trainersgroep Huiselijk Geweld (THG) om
trainingen te geven in het werken met de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
en de training Aandachtsfunctionarissen te geven aan organisaties die werken met kinderen,
volwassenen en ouderen.

Ook ondersteunen wij organisaties bij het invoeren en borgen van de Meldcode.

Door onze krachten te bundelen hebben wij veel kennis en ervaring in huis van de
verschillende werkvelden. Wij vormen samen een sterk, creatief en betrokken team.
De samenwerking maakt het ook mogelijk om meerdere groepen tegelijk te trainen.

Gerda Roos  heeft ruime ervaring als personeel- en organisatie-adviseur,  manager, coach en trainer.   Als betrokken bouwer zet zij zich in om de meldcode handen en voeten te geven binnen organisaties. In plaats van een ‘papieren tijger’ wordt de meldcode zo een en praktisch werkend hulpmiddel, dat beroepskrachten ondersteund bij zorgen om een kind of volwassenen.

 

Hélène Havinga is 30 jaar leerkracht geweest, werkt nu als (team)coach/ counsellor en trainer en heeft veel ervaring met het geven van workshops aan ouders, kinderen en docenten. Ook is zij veel met groepsvorming bezig. Dmv bewustwording van de kwaliteiten ontstaat er meer zelfvertrouwen waardoor mensen in beweging komen en meer plezier krijgen in de privé- en   werksituatie. Hélène heeft een praktische en creatieve werkwijze waardoor leren en plezier samengaan.

 

Irene de Heer heeft gewerkt als personeel- en organisatieadviseur, manager, bedrijfsmaatschappelijk werker en intervisor. Vanuit haar huidige rol als coach, trainer en supervisor gaat zij op betrokken wijze de confrontatie, emotie en dat wat belemmert aan. Zij werkt aan keuzemogelijkheden waardoor weer nieuwe ruimte en energie ontstaat. Door de theorie te vertalen naar de praktijk weet zij mens en organisatie in beweging te krijgen.