VOORLICHTING

Wij verzorgen voor uw management een gratis voorlichtingsbijeenkomst van één uur, waarin wij u
op de hoogte brengen van de inhoud van de wet en wat die betekent voor uw organisatie.
We bespreken de rol van de aandachtsfunctionaris en gaan in op het hanteren van de
meldcode.

INVOERING EN BORGING VAN DE MELDCODE

Wij ondersteunen u bij het invoeren en borgen van de meldcode in uw organisatie.

Met u onderzoeken wij in hoeverre de meldcode  is ingevoerd. Zijn uw beroepskrachten voldoende  op de hoogte van de vijf stappen van de meldcode én hebben zij voldoende vaardigheden om deze stappen toe te passen?. Heeft uw aandachtsfunctionaris de deskundigheid en mogelijkheden om de beroepskrachten te coachen en begeleiden?  Soms zijn alle randvoorwaarden aanwezig en tóch worden er weinig signalen gezien of besproken.  Wij gaan met u na waardoor dat komt en geven advies dat er aan bijdraagt dat de meldcode  toegepast wordt.

Onze aanpak is er op gericht dat de meldcode  onderdeel wordt van uw bestaande beleid en daarmee aansluit bij uw interne werkprocessen en werkafspraken.

De prijs en duur is afhankelijk van de omvang van uw vraag.