Mogelijk nog aanpassingen op de vijf wettelijke stappen van de meldcode

Wettelijk kent de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 5 stappen.
Stap 1: in kaart brengen van signalen.
Stap 2: collegiale consultatie en zonodig raadplegen van het advies- en Meldpunt Kindermishandeling of het Steunpunt Huiselijk Geweld.
Stap 3: gesprek met de cliƫnt.
Stap 4: wegen van het geweld of de kindermishandeling.
Stap 5: beslissen: Hulp organiseren of melden.

Het kan zijn dat er nog kleine aanpassingen op bovenstaande stappen worden aangenomen voor 1 juli 2013
Verschillende partijen dienden moties in tijdens de behandeling van het wetsvoorstel verplichte meldcode in de Tweede Kamer. De Raad van state moet de aanpassingen nog goedkeuren. De aanpassingen zijn o.a.

Bij stap 2 de toevoeging: dat de consultatie en advies ook een deskundige op het gebied van letselduiding mag zijn. Een forensisch arts kan beoordelen of het waarschijnlijk is dat er sprake is van opzettelijk toegebracht letsel.

Bij stap 4 het wegen is uitgebreid met …………… bij twijfel altijd raadplegen van SHG of AMK.

Kindcheck
De motie om oudermeldingen te borgen heeft geleid tot een verplichte kindcheck. Dat betekent dat professionals controleren of er kinderen in het gezin zijn. En met zekerheid vaststellen of deze kinderen veilig zijn. Zo niet, dan worden de stappen van de meldcode doorlopen.

Haags ouderprotocol
Over de motie om het Haags ouderprotocol verplicht te stellen voor de spoedeisende hulpafdelingen in ziekenhuizen, ambulancediensten en huisartsenposten is nu overleg met de brancheorganisaties. De ambulancediensten hebben al toegezegd het ouderprotocol over te nemen.

Wij houden u op de hoogte.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *