Landelijke training Aandachtsfunctionaris
Ouderenmishandeling

Deze training is specifiek gericht op het werken met de meldcode bij ouderenmishandeling.
U bent als aandachtsfunctionaris verantwoordelijk voor de uitvoering van de implementatie Meldcode Huiselijk Geweld.
U coördineert het signaleringsproces, verwijzing en zorg rondom de oudere, partner/verzorger bij een vermoeden van huiselijk geweld.

Daarnaast bent u vraagbaak voor de andere medewerkers, en geeft advies over de aanpak ouderenmishandeling zowel beleidsmatig als op uitvoerend niveau. U zorgt voor een effectieve aanpak van huiselijk geweld en ouderenmishandeling. Om deze taak goed uit te voeren, kunt u de Training Aandachtsfunctionaris volgen.
De training sluit aan op relevante, actuele ontwikkelingen van de Meldcode Huiselijk Geweld.

Doelgroep:
De training Aandachtsfunctionaris Ouderenmishandeling is bedoeld voor:

 • Medewerkers die verantwoordelijk zijn voor zorg- kwaliteit en veiligheidsbeleid
 • Aandachtsfunctionarissen middenmanagement van bijvoorbeeld: zorginstellingen, gezondheidszorg, politie, justitie enz.

Onderdelen

Tijdens de training krijgt u de onderdelen van de training op twee niveaus aangeboden:

 • Voor uzelf in uw functie als Aandachtsfunctionaris
 • Voor het begeleiden en coachen van de collega’s en de directie/bestuur

In de training worden de volgende onderdelen behandeld:

 • Theorie rond ouderenmishandeling en huiselijk geweld
 • Kennis en werkwijze rond de meldcode huiselijk geweld en ouderenmishandeling
 • Taken en verantwoordelijkheden van de aandachtsfunctionaris, de directie en de uitvoerende collega’s
 • Hoe om te gaan met informatie binnen de wettelijke en juridische kaders
 • Maken van een plan van aanpak/implementatieplan voor de organisatie
 • Kennis van Veilig Thuis
 • Het begeleiden van de collega’s in het signaleren van ouderenmishandeling en huiselijk geweld
 • Het begeleiden van collega’s bij het nemen van de stappen van de meldcode ouderenmishandeling en huiselijk geweld
 • Eigen inzicht in het handelen als aandachtsfunctionaris
 • Het coachen van collega’s
 • Communicatie als aandachtsfunctionaris met oudere, partner/verzorgers, collega’s en externe partners
 • Wegen van veiligheid en risico’s
 • Het samenwerken met ketenpartners

Resultaat na het volgen van de training

Signaleren en inschatten van ernst

 • Heeft u kennis over de verschillende aspecten van ouderenmishandeling en huiselijk geweld
 • Bent u in staat collega’s te begeleiden bij het in kaart brengen van de signalen en deze concreet te beschrijven
 • Heeft u inzicht in het vroegtijdig signaleren van zorgen en het inschatten van de ernst van de signalen
 • Weet u hoe u tot een ernsttaxatie komt
 • Weet u hoe u een ernsttaxatie omzet in een professioneel advies
 • Kunt u uw medewerkers coachen in het inschatten van ernst en het omzetten van deze ernsttaxatie in een professioneel advies
 • Kunt u uw collega’s coachen bij eventuele dilemma’s, loyaliteitsproblemen en/of handelingsverlegenheid.

Handelen en samenwerken

 • Kent u het doel en de stappen van de meldcode en bent in staat om de meldcode te volgen indien er vermoedens zijn van huiselijk geweld/ouderenmishandeling
 • Heeft u kennis over de verantwoordelijkheden, taken en grenzen van de aandachtsfunctionaris, de directie en de inhoudelijk medewerkers en kunt hen hierin coachen
 • Bent u in staat om binnen de geldende wettelijke en juridische kaders informatie te delen met anderen
 • Bent u in staat om de meldcode huiselijk geweld en ouderenmishandeling voor uw organisatie te ontwikkelen en deze te implementeren
 • Kent u de werkwijze van Veilig Thuis en u heeft kennis over de vervolgroutes. U kunt samenwerken met hen en hierin uw collega’s coachen
 • Heeft u inzicht in de mogelijkheden en grenzen van het bieden van steun aan oudere, partner, verzorger en u kunt uw collega’s hierin coachen.

Communiceren

 • Kunt u uw signalen en zorgen bespreken met de oudere, partner, verzorger, collega’s en externe partners
 • Kunt u een professioneel advies geven aan de oudere, partner, verzorger
 • Kunt u uw medewerkers coachen in het contact met de oudere, partner, verzorger, collega’s en externe partners
 • Kunt u op professionele wijze advies geven aan de directie en/of het bestuur van uw organisatie omtrent de meldcode

Tijdsinvestering
De training beslaat in totaal vijf dagdelen, verdeeld over 2.5 dagen en
een e-learning programma van ongeveer drie uur.

Aantal deelnemers
Er kunnen maximaal 12 personen aan een training deelnemen.

Kosten
Deelname is € 550,- per persoon. In-company € 3.900,- (maximaal 12 deelnemers).

Kwaliteit
De training is ontwikkeld door de vereniging Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling (LVAK).
Na het volgen van de training krijgt u een officieel certificaat van de LVAK.
De training is opgenomen in de DANS, Databank Meldcode huiselijk geweld.

De door de LVAK-ontwikkelde Training Aandachtsfunctionaris Ouderenmishandeling/Huiselijk geweld wordt uitgevoerd door speciaal voor deze training opgeleide trainers van de LVAK.

 
klik hier voor de data van de open inschrijvingen
klik hier om direct aan te melden
 
Of neemt u contact met ons op:

Gerda Roos
tel 06 24231020
mail: gerdaroos@harten3.com
Irene de Heer
tel. 06 30798751
mail: irenedeheer@harten3.com