Opfristraining communicatie

“Zorgen helder en effectief bespreken in het kader van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling”

Doelgroep
Aandachtsfunctionarissen, leidinggevenden, locatiemanagers, intern begeleiders en zorgcoördinatoren.
Vanuit uw functie wordt u betrokken bij zorgen over een kind door uw collega’s. Er wordt van u verwacht dat u met ouders in gesprek gaat hierover. U wilt zich nog beter toerusten: uw kennis en vaardigheden vergroten of weer eens opfrissen.

Doel
In staat zijn al in een vroeg stadium op een heldere en effectieve manier zorgen met ouders of verzorgers te bespreken.

Inhoud van de training (1 dagdeel, 3 uur):

  • Basis communicatie(v)aardigheden.
  • Ontdek wat u tegenhoudt bij het delen van zorgen en wat helpt om zorgen makkelijker bespreekbaar te maken.
  • Hoe kijkt u naar ouders en wat merken de ouders daarvan?
  • Hoe kunt u nog beter luisteren, vragen stellen, zorgen delen en evt. de ouders motiveren om ‘het’ anders te doen?
  • Oefenen met casuïstiek.

Deze training wordt afgesloten met een certificaat van de THG (Trainersgroep huiselijk geweld).

In-company training
Deze training kunt u met uw hele team volgen. Wij bespreken graag met u wat de mogelijkheden zijn.