Training ‘meldcode en de rol van aandachtsfunctionaris’.

Voor een meldcode die werkt!

Uw organisatie heeft een opgeleide aandachtsfunctionaris. En uw beroepskrachten hebben geleerd om ‘te signaleren, communiceren en handelen’ binnen hun taakveld. En toch merkt u dat de meldcode nog niet (voldoende) leeft in uw organisatie. Zo wilt u bereiken dat er meer signalen besproken worden met de aandachtsfunctionaris.
Wat maakt dat sommige beroepskrachten wel zorgen bespreken en anderen niet of nooit?  Of wel signaleren maar nog niet voldoende doorpakken? Weten beroepskrachten en de aandachtsfunctionaris elkaar te vinden?  Wordt er voldoende samengewerkt met ketenpartners?

In deze training van 1 dag leren we de aandachtsfunctionaris in de ochtend wat deze kan doen om te zorgen dat de meldcode (meer) gaat leven. We reiken een werkwijze aan die bevordert dat alle beroepskrachten meer gaan signaleren en hun zorgen bespreekbaar maken. Door de werkvormen wordt het helder hoe je de samenwerking met ketenpartners kunt bevorderen, zodat het huiselijk geweld/kindermishandeling in een vroegtijdig stadium kan worden aangepakt.
Communiceren met ouders, collega’s en samenwerkingspartners is een essentieel onderdeel om de rol van aandachtsfunctionaris effectief te laten zijn, daarom gaan we in de middag aan de slag met een acteur.

Datum

Nieuwe data volgen binnenkort.

Doelgroep
De training is voor opgeleide aandachtsfunctionarissen die minimaal 3 maanden geleden de training aandachtsfunctionaris hebben afgerond.

Doel
Aandachtsfunctionarissen extra kennis en tools aanreiken om de rol in de organisatie stevig neer te kunnen zetten en de meldcode levend te houden. Wat gaan we doen:

  • De taken nog eens op een rij: welke zijn er en welke lopen goed en welke vragen nog aandacht.
  • Leeft de meldcode bij iedereen? Van wie heb je een beeld, en wie is een beetje wazig?
  • Hoe kun je je collega’s/medewerkers optimaal motiveren en ondersteunen bij de uitvoering van hun taken van signaleren tot handelen.
  • Proeverij van werkvormen om de meldcode op een speelse manier onder de aandacht van collega’s te brengen en zicht te krijgen op hoe deze leeft.
  • Praktische opfrisworkshop Communiceren met ouders, collega’s en samenwerkingspartners.

Na de training bent u als aandachtsfunctionaris nog beter in staat de regie te pakken om de meldcode op de agenda te zetten en te borgen in de organisatie.

Programma
’s Ochtends staat feitelijk signaleren centraal, waarna ’s middags de nadruk op gespreksvoering ligt. Het oefenen van gesprekken wordt gedaan met een trainingsacteur.

Kosten  € 200,00 p.p.

Inschrijven
Stuur een mail naar irenedeheer@harten3.com o.v.v. inschrijving training “De meldcode en de rol van aandachtsfunctionaris”.

U wilt uw hele team aandachtsfunctionarissen trainen?
Deze training kunt u ook met uw hele team volgen. Wij bespreken graag met u wat de mogelijkheden zijn.