Werken met de meldcode voor
beroepskrachten (kindermishandeling)

De training voor beroepskrachten is speciaal voor organisaties die met kinderen, jongeren, gezinnen en verzorgers/ouders werken. De training vergroot competenties op het signaleren, handelen, samenwerken en communiceren, waardoor medewerkers bij een vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling dit op een professionele manier bespreekbaar kunnen maken en en durven handelen volgens de stappen van de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

Inhoud van de training

Een complete training bestaat uit drie modulen: signaleren, handelen en communiceren met de ouder(s). Deze intensieve training laat uw medewerkers écht in beweging komen.

Module 1: signaleren Deze bijeenkomst richt zich op (vroeg)signalering bij zorgen rond kind en gezin. Deelnemers ontdekken wat huiselijk geweld en kindermishandeling is. Zij leren signalen te herkennen en zorgvuldig interpreteren. We laten ervaren wat de invloed is van eigen normen en waarden zichtbaar bij het beoordelen van opvoedingssituaties. Ook onderzoeken we (eigen) dilemma’s en twijfels die spelen tijdens het signaleringsproces.

 Module 2: handelen En als je je zorgen maakt, hoe handel je dan? De deelnemers worden getraind op de voor hen relevante stappen van de meldcode. Aan de orde komen onder meer de verplichte stappen, taken en verantwoordelijkheden, privacy en dossiervorming, SISA, de sociale kaart, het verschil tussen meldrecht en meldplicht, en de werkwijze van Veilig Thuis.

 Module 3: communiceren met de ouders Hier werken we aan het versterken van communicatievaardigheden. Hoe maak je contact, vergroten van jouw scherpzinnigheid in wat er bij de ander gebeurt. Met een acteur maken we de theorie heel praktisch en kun je oefenen met het effect van jouw communicatie. De training wordt afgestemd op de taken en het niveau van de beroepskrachten.

Prijzen:

In company
Training van 3 dagdelen van 3 uur, incl. digitale  reader € 1800,00,  max. 15 deelnemers.
In overleg af te nemen als afzonderlijke modulen van 3 uur, incl. digitale reader  € 600,00, max. 15 deelnemers.
Optioneel: inhuren trainingsacteur in het 3e dagdeel communicatie. Kosten € 400,00.
De training wordt gegeven op uw (of een door u georganiseerde) locatie.

Wij maken we de training op maat, zodat we optimaal aansluiten bij uw organisatie en wensen. Een combinatie met e-learning module(n)  behoort tot de mogelijkheden.

Harten3 is CRKBO geregistreerd als opleidingsinstelling. De trainingen zijn vrijgesteld van BTW.

Training met korting (Gemeente Rotterdam)
Is uw organisatie gevestigd in Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Ridderkerk, Hoek van Holland, Pernis, Rozenburg of Rotterdam? Dan komt u voor de training van 3 dagdelen in aanmerking voor een bijdrage van de Gemeente Rotterdam aanbieden.  Wij informeren u graag  over de voorwaarden voor het in aanmerking komen van de bijdrage van de Gemeente Rotterdam. Bij de training leveren wij u een digitale reader aan. Minimaal 10 – maximaal 15 deelnemers.

Voor informatie over de trainingen kunt u contact met ons opnemen:

Gerda Roos
tel 06 24231020
mail gerdaroos@harten3.com
Irene de Heer
tel. 06 30798751
mail irenedeheer@harten3.com