MAATWERK

In overleg met u maken wij een training die aansluit op uw mogelijkheden,
behoeften en praktijk. Afstemmen op uw praktijk zorgt ervoor dat het uitvoeren
van de stappen van de meldcode goed geborgd wordt in uw organisatie.  Wij
trainen beroepskrachten, (locatie-)managers en aandachtsfunctionarissen.

De modulen van de Ltak kunnen ook worden gegeven in combinatie met online
trainingen van The Next Page  (www.nextpage.nl).