Vierogenprincipe en de openaanspreekcultuur

Het creëren van een open aanspreekcultuur en het verbeteren van communicatieve vaardigheden om niet-pluisgevoelens te verwoorden is belangrijk en de uitdaging voor Kinderdagverblijven voor de toekomst wil ze de slag slaan van opvang naar ontplooiing van kinderen.
In zo’n open cultuur wordt het normaal en wenselijk gevonden dat collega’s elkaar aanspreken op gedrag naar kinderen toe dat zij niet juist vinden of dat vragen oproept bij hen. Elkaar aanspreken op seksueel misbruik is een te smal kader voor open communicatie. Er zou niet alleen gefocust moeten worden op seksueel misbruik door de professional maar ook op de andere manieren waarop professionals over de schreef kunnen gaan. Alle zorgen over een negatieve bejegening van kinderen in het kindercentrum moeten vallen onder de cultuur van elkaar aanspreken en zorgen uitspreken. Of het nu gaat over het hard toespreken van kinderen, het organisatiebeleid niet uitvoeren, of het geen acht slaan op signalen van kindermishandeling of anderszins……………….. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.
Nodig is kennis, durf, leren communiceren en te weten waar je heen moet met je vermoedens.

Wij ondersteunen u hierbij graag.

Irene de Heer
Namens het team van Harten3

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *