Werkwijze 

Harten3 staat voor ons hart voor mensen en voor een wereld waarin kinderen
en volwassenen veilig en gezond kunnen (op)groeien, ontwikkelen en samenleven.

De meldcode zien wij als een instrument dat daar aan kan bijdragen. Door de
meldcode op de agenda te zetten in organisaties, kan bevorderd worden dat
beroepskrachten zorgwekkende signalen herkennen en bespreekbaar maken. Het
doel van de meldcode is niet om zoveel mogelijk te melden, maar om bij zorgen
zo vroegtijdig mogelijk in te grijpen en waar nodig hulp op gang te brengen.
En als het echt niet anders kan, dan pas wordt er gemeld.

Onze aanpak is effectief en praktisch. In onze training maken we de vertaalslag van
de wettelijke stappen van de meldcode naar de dagelijkse praktijk van de deelnemers.
Om (blijvend) te gaan signaleren en handelen is het van belang dat de stappen van de
meldcode worden opgenomen in de werkprocessen van de organisatie. De ervaring leert
dat dit zelfs een toegevoegde waarde heeft voor het gestructureerd werken door
beroepskrachten. En zo bijdraagt aan de kwaliteit van werken.

Ons uitgangspunt is dat leren leuk mag zijn, het maakt het (aan)leren van de
benodigde kennis en vaardigheden makkelijker en effectiever. In onze trainingen
wisselen theorie en spelvormen elkaar af.

Harten3 volgt de ethische gedragscode van de NOBTRA: http://www.nobtra.nl/gedragscode/